Arduino-projekt 008 – Styr motorer med motor shield

En robot behöver kunna röra sig och för det behöver man motorer. Men motorer kräver mycket ström och det går inte att koppla in dem direkt till ett Arduino-kort. Därför behöver man en motor-drivare av något slag. Den enklaste att använda är Arduino Motor Shield R3....

Arduino-projekt 007 – Multitasking

För enklare projekt är det inga problem att göra en sak åt gången och vänta på att den är färdig innan man gör nästa, men för lite mer avancerade projekt behöver man ibland göra flera saker samtidigt, s.k. multitasking. T.ex. vill man kanske läsa in data från en...

Arduino-projekt 006 – Visa text på LCD-skärm

Ibland vill man kunna ge mer information till användaren av sina prylar än vad man kan göra med några lysdioder. Då är en text-LCD-skärm en mycket smidig lösning. Dessa skärmar kan visa text och enkel grafik. De finns i olika storlekar och färger men de vanligaste har...

Arduino-projekt 005 – Styr en servomotor

Att styra positionen på ett servo är i grunden väldigt likt att styra ljusstyrkan på en lysdiod. Kopplingen är därför mycket lik den som vi använde i projekt 004. Precis som då är den totala resistansen på vridmotståndet inte så viktigt så länge det är på mellan 1KΩ...

Arduino-projekt 004 – Dimmer

I projekt 003 såg vi hur man läser in digitala händelser utifrån, dvs något som är aktivt eller inte. I det här projektet ska vi lära oss hur man läser in analoga värden, dvs ett värde som kan vara vad som helst, inte bara ett eller noll, t.ex. vattennivå, ljusstyrka...

Arduino-projekt 003 – Växlande lysdiod

Detta projekt visar grunderna i hur man får sin Arduino att reagera på yttre händelser. I detta fall använder vi oss av en tryckknapp för att växla en lysdiod mellan tänd och släckt. Kopplingen liknar den för projekt 001, men har även en tryckknapp. Kopplingen Precis...

Pin It on Pinterest