Alfanumerisk LCD med I²C-anslutning

Alfanumeriska LCD-displayer är väldigt populära för att visa status och meddelande från Arduinos och andra mikrokontroller. Eftersom de är populära så finns det väldigt bra kodbibliotek tillgänliga och många kodexempel på hur dessa används. Om man kombinerar en sådan här display med en I²C-modul så har man en oslagbar kombination som är enkel att koppla in och använder minimalt med anslutningar på din mikrokontroller.

Här följer vårt enkla test-program för Arduino som visar hur man kan använda just en sådan här LCD kombinerad med I2C-modul:

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <string.h>

// Adressen är 0x27, 16 tecken och två rader
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

char *txt = "Allt f\xEFr din robot-hobby!"; // åäö ligger på udda ställe i teckentabellen
unsigned char pos = 0;
unsigned char txtlen;

void setup() {
 txtlen = strlen(txt);
 lcd.init(); // start the library
 lcd.clear();
 lcd.home();
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("ByggaRobot.se");
}

void loop() {
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(txt + pos);
 if (pos > (txtlen - 15)) {
  lcd.setCursor(txtlen - pos + 1, 1);
  lcd.print(txt);
 }
 pos++;
 if (pos > txtlen) {
  pos = 0;
 }
 delay(500);
}

Här är en film som visar resultatet av koden när den körs:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kundvagn